Ασφαλής συντήρηση κλιματιστικού

Η εταιρεία μας έχει προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας της ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε (covid 19).

Με τη σωστή συντήρηση επιτυγχάνουμε :

* μικρότερο κόστος λειτουργίας του μηχανήματος

*  μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

*  υψηλή αποδοτικότητα

*  μέγιστη άνεση – καλύτερη ποιότητα του κλιματιζόμενου αέρα στο χώρο σας γιατί προλαμβάνει τη συγκέντρωση μικροβίων, βακτηριδίων, μικροοργανισμών και αλλεργικών παραγόντων

* πρόληψη βλαβών αυξάνοντας έτσι την μακροζωία του μηχανήματος

* συνεχή λειτουργία του μηχανήματος και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες

Χημικά υγρά

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένα χημικά υγρά νέας γενιάς, τα οποία είναι τα πλέον αδρανή και αβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, περιέχοντας ουσίες καθαρισμού και απολύμανσης, εξουδετερώνουν αποτελεσματικά όλα τα μικρόβια, μύκητες, βακτήρια και ιούς, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες υγιούς διαβίωσης στον χώρο κατοικίας ή εργασίας σας. 


Διαδικασία συντήρησης

- Εκκίνηση της μονάδος για καταγραφή τυχόν προβλημάτων λειτουργίας.

- Ενδελεχής καθαρισμός της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή.

​​​​​​​- Καθαρισμός – πλύσιμο φίλτρων εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων με ειδικά χημικά  υγρά (απολυμαντικά και μικροβιοκτόνα) πιστοποιημένα μη επιβλαβή στον ανθρώπινο οργανισμό.

- Βιολογικός καθαρισμός εσωτερικού στοιχείου – ανεμιστήρα (χρήση ειδικού ατμοκαθαριστή), πλύσιμο στοιχείου με ειδικό χημικό μικροβιοκτόνο και αρωματικό υγρό.

- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και σωλήνα απορροής των συμπυκνωμάτων.

- Καθαρισμός εξωτερικού στοιχείου – ανεμιστήρα, πλύσιμο στοιχείου με ειδικό χημικό υγρό.

- Έλεγχος και σύσφιξη επαφών ηλεκτρικών συνδέσεων.

- Γενικός λειτουργικός έλεγχος.

- Μέτρηση των θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας.

- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού ρευστού για την προστασία του περιβάλλοντος.


​​​​Βάσει δε και των νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, οι τοποθετήσεις όπως και οι συντηρήσεις των συστημάτων κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από αδειούχους πιστοποιημένους ψυκτικούς. Διαφορετικά μπορούν να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις βάσει των νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών και της Ελληνικής νομοθεσίας αυτεπάγγελτα και στον πελάτη και στον τεχνικό που εκτελεί τις εργασίες χωρίς να έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις – άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (τουλάχιστον στον υπεύθυνο επί του έργου ψυκτικό).

Δημήτρης  Σάλτας

Πιστοποιημένος αδειούχος εργοδηγός ψυκτικός με πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά κατηγορία Ι για την χρήση και διαχείριση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου  (Βάσει ΠΔ 1/2013 και  Ε.Κ. 517/2014). Αριθμός αδείας: 1949/7-4-2015. Φορέας Αξιολόγησης: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Αριθμός Αδείας 367

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να προγραμματίσουμε τη συντήρηση του κλιματιστικού σας, καθώς και για να μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε να σας ενημερωνουμε.

Επιλογές Επικοινωνίας

Εταιρεία Δημήτρης Σάλτας - DAIKIN : Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παραχωρείτε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το τι νέα επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς:

Please note that we use Apifon as our marketing automation platform and they may process available information in accordance to their Privacy Policy and Terms.